images/stories/20110201_BibliotekaRowerowa/640_JakJezdzicRowerem.jpg

Kazimierz Grudzień

Jak jeździć rowerem

Wydawnictwo S. Arcta

Warszawa 1950

ISBN -

Stron: 80

Format: mniejszy niż B5

(14,5 cm x 10 cm)

 

 

Subiektywna ocena pozycji książkowej:

7 / 10

 

 

Ocena opisowa:

Zastanawiające, jak niewiele się zmieniło w zakresie bezpieczeństwa jazdy na rowerze po drogach publicznych od lat 50. Co prawda opisywana książeczka posługuje się dzisiaj już nieco archaicznym językiem, ale tematyka, wymowa i opisy zachowały jak najbardziej aktualność. Nadal na drogach giną rowerzyści, nadal są oni często ofiarami wypadków drogowych, a ze względu na wyjątkowo niekorzystny stosunek mas roweru do samochodu, często są ofiarami śmiertelnymi. Przejrzenie książeczki uświadomiło mi, że w temacie 'wychowania komunikacyjnego' zmieniło się bardzo niewiele.

Swoistą ciekawostką jest opis 'tabliczki rowerowej' i sposobu rejestrowania roweru, który przytaczam poniżej. Najwyraźniej przepis ten okazał się martwy, bo nie pamiętam, by po okresie stalinizmu ktoś rowery rejestrował. Prawdopodobnie przepis ten był traktowany przez ludność jak kolejny przejaw represyjnej polityki władz i z tego powodu skwapliwie omijany.

 

 

Spis treści:

 

Od Autora

Wstęp

I. Jak należy jeździć na rowerze po drogach?

II. Jak należy wyprzedzać i wymijać?

III. Z jaką szybkością należy jeździć?

IV. Jak należy się zachowywać na skrzyżowaniach dróg?

V. Jak należy się zachowywać na przejazdach kolejowych?

VI. Jak należy się zachowywać w czasie jazdy po drogach?

VII. Jak powinien być zaopatrzony rower?

Jak należy rejestrować rower?

Zakończenie

Objaśnienie Znaków Drogowych

Tablica kolorowa znaków drogowych

 

 

Przykładowy cytat:

 

     W myśl przepisów rowery mogą być używane do ruchu na drogach publicznych tylko wtedy, gdy są zarejestrowane. Rejestrację przeproadzają powiatowe i wojewódzkie Rady Narodowe, a w Warszawie - Wydział Komunikacyjny Prezydium Radny Narodowej w m. st. Warszawie, gdzie należy wykupić tabliczkę, będącą dowodem zarejestrowania roweru. Każdy więc posiadacz roweru, który chce go używać do jazdy na drogach publicznych, musi zgłosić się do zarządu tej gminy, w której mieszka, aby rower zarejestrować. Zarząd gminy zapisuje do odpowiedniej księgi jego imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nazwę firmy, która rower wyprodukowała i numer fabryczny roweru oraz numer wykupionej przez rejstrującego tabliczki rowerowej. W czasie rejestracji roweru, zarząd gminy może zażądać od rejestrującego okazania dowodu stwierdzającego tożsamość jego osoby i miejsce zamieszkania, jak również jego wiek, gdyż przepisy ze względu na bezpieczeństwo ruchu zabraniają jazdy na rowerze po drgach publicznych małoletnim do lat 12. Dlatego też idąc do gminy dla zarejestrowania roweru powinniśmy posiadać przy sobie odpowiednie dokumenty. Poza tym należy pamiętać, że musimy w zarządzie gminy podać przy rejestracji nazwę fabryki, która rower wyprodukowała i jego numer fabryczny, toteż przed pójściem do gminy (o ile nie jedziemy na rejestrowanym rowerze) musimy te dane wynotować sobie z roweru.

(...)

     Tabliczka, jaką wykupujemy przy rejestracji, służy na jeden okres rejestracyjny, obejmujący dwa lata. Po upływie dwóch lat musimy ponownie pójść do zarządu gminy dla dokonania nowej rejestracji roweru. Jeżeli rower rejestrjemy w pierwszym roku okresu rejestracyjnego, to za tabliczkę płaci się zł. 120, jeżeli zaś rejestrujemy go w drugim roku, to płacimy tylko zł. 90.

     Wykupioną w zarządzie gminy tabliczkę rowerową należy przymocować do roweru z tyłu za siodełkiem w ten sposób, aby byla ona w czasie jazdy zawsze widoczna i łatwo można było odczytać jej numer. Toteż nie wolno przymocować tabliczki w ten sposób, aby numer był odwrócony, gdyż wtedy jest on nieczytelny; nie wolno też zaginać jej lub choćby częściowo załamywać, w razie zaś zabłocenia lub zakurzenia należy ją zaraz oczyścić.

 

Komentowanie za pomocą rozszerzenia JComments zostało wyłączone. Zapraszam do dodawania komentarzy za pomocą aplikacji Disqus.